Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - c - ekonomiczna
Nazwa oddziału

 c - ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub informatyka

Opis

Uczniowie oprócz zajęć szkolnych maja możliwość uczestniczenia w wykładach, zajęciach dydaktycznych, badaniach terenowych, wycieczkach przedmiotowych przeprowadzanych przez pracowników UAM z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.