Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - klasa medyczna
Nazwa oddziału

 klasa medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

geografia lub fizyka

Opis

Przygotowująca uczniów do studiowania medycyny i nauk pokrewnych oraz na kierunkach przyrodniczych.

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy:

·         biologia

·         chemia

·         geografia lub fizyka wg deklaracji, międzyoddziałowo i w zależności od liczby zainteresowanych

 

I. język obcy – język angielski:

realizowany z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania w systemie międzyoddziałowym

 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo:

·         język hiszpański

·         język japoński

·         język niemiecki

 

Zajęcia dodatkowe:

·         język angielski medyczny

·         wstęp do biochemii