Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia lub historia sztuki

Opis

Klasa przygotowująca uczniów do podjęcia studiów w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, dziennikarstwa, socjologii, psychologii, filologii oraz w zakresie nauk politycznych.


Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy:

·         język polski

·         język angielski

·         historia/historia sztuki

I. język obcy – język angielski:

·         realizowany z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania w systemie klasowym

 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo:

·         język hiszpański

·         język japoński

·         język niemiecki

 

Zajęcia dodatkowe:

·         warsztaty dziennikarskie / prawnicze

·         elementy prawa