Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - b - humanistyczna
Nazwa oddziału

 b - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub język angielski

Opis

Uczniowie tej klasy maja możliwość poznawania w szerokim zakresie literatury polskiej i powszechnej oraz historii. Dodatkowy walorem tej klasy jest obecność przedmiotu uzupełniającego : kulturoznawstwo, który umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie różnych dziedzin kultury artystycznej, takich jak: sztuki plastyczne, teatr, performance, fotografia, muzyka, film. Oddział ten jest klasą akademicką utworzoną w ramach współpracy z UAM.