Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1E Klasa dla sportowców
Nazwa oddziału

 1E Klasa dla sportowców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie z klubu sportowego

Opis

Warunkiem przyjęcia do klasy dla sportowców jest przynależność do klubu sportowego i czynne uprawianie sportu, potwierdzone zaświadczeniem z klubu. Członkowie klubu Unia Swarzędz-sekcja piłki nożnej  otrzymują dodatkowe 40 punktów w rekrutacji.