Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1B Klasa matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1B Klasa matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Opis