Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 - 1A Mechanik Pojazdów Samochodowych
Nazwa oddziału

 1A Mechanik Pojazdów Samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH