Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego - ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Sprawdzaj stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów, lokalizuj i usuwaj wszelkie jej uszkodzenia.