Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego - MECHANIK MOTOCYKLOWY
Nazwa oddziału

 MECHANIK MOTOCYKLOWY

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Mechanik motocyklowy

Opis

Poznaj budowę i naprawiaj pojazdy motocyklowe w oparciu o wieloletnie doświadczenie patronata klasy. Poznaj tajniki napraw jednośladów.