Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Naprawiaj pojazdy samochodowe, obsługuj urządzenia diagnostyczne do regulacji i kontroli stanu technicznego pojazdów.