Poznań
Technikum
Technikum im. Rogera Sławskiego - TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
Nazwa oddziału

 TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis

Organizuj i kontroluj roboty budowlane, montuj i użytkuj rusztowania, koordynuj prace budowlane i wykończeniowe.