Poznań
Technikum
Technikum im. Rogera Sławskiego - TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
Nazwa oddziału

 TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik inżynierii sanitarnej

Opis

Projektuj i nadzoruj wykonanie sieci instalacji sanitarnych domów mieszkalnych, a także utrzymanie prawidłowego funkcjonowania instalacji wodociągowych i kanalizacji.