Poznań
Technikum
Technikum im. Rogera Sławskiego - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nazwa oddziału

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

projektuj i kształtuj krajobraz, wykorzystuj programy komputerowe do projektowania, poznaj rośliny i metody ich pielęgnacji, wykonuj kosztorysy i projekty w terenie.