Poznań
Technikum
Technikum im. Rogera Sławskiego - TECHNIK BUDOWNICTWA
Nazwa oddziału

 TECHNIK BUDOWNICTWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Projektuj budynki w programie ArchiCad, wykonuj pomiary inżynierskie, kosztorysy budowlane oraz prace budowlane w terenie, poznaj materiały budowlane.