Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - Tw technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Tw technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Jako przyszły TECHNIK WETERYNARII osiągniesz wiedzę z zakresu:

 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
  prowadzenia hodowli i chowu zwierząt oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania,
 • profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań mięsa,
 • prowadzenia pojazdów w kat. B. i T.,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,