Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Absolwent umie między innymi:

  • organizować i wykonywać montaż oraz kontrolę pracy urządzeń,
  • naprawiać systemy do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i
  • ziemi, zapozna się również z elementami budownictwa, energetyki i ekologii.