Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - Tm technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Tm technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Jako przyszły TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych osiągniesz wiedzę z zakresu :

 • Obsługi codziennej maszyn i urządzeń oraz zastosowania zasad konstrukcji maszyn, technologii maszyn oraz podstaw elektrotechniki,
 • stosowania przepisów ruchu drogowego – przygotowanie do prawa jazdy kat B i T, technika jazdy motorowerem oraz motocyklem ( zapewnienie rywalizacji na tym polu rywalizacji z innymi szkołami)
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych,
 • stosowania nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonania czynności regulacyjnych , obsługowych i konserwacyjnych sprzętu rolniczego,
 • wykonywania prac sprzętem rolniczym,
 • wykonania szkiców rysunków urządzeń technicznych,
 • demontowania i montowania zespołów maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykrywania niedomagań sprzętu rolniczego oraz instalacji elektrycznej,
 • motoryzacji – tuningi pojazdów
 • stosowania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, model absolwenta „złota rączka”