Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - Ta technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 Ta technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

Jako przyszły TECHNIK AGROBIZNESU osiągniesz wiedzę z zakresu:

 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
 • prowadzenie rachunkowości w małych firmach agrobiznesu,
 • obsługi programu związanego z prowadzeniem rozliczania pensjonatów i hoteli,
 • stosowania przepisów formalno – prawnych przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
 • dobierania i stosowania użytkowych programów komputerowych, oraz naukę Business English lub Wirtschaftsdeutsch