Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1G Technik Geolog
Nazwa oddziału

 1G Technik Geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub geografia

Zawody

 Technik geolog

Opis

TECHNIK GEOLOG