Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1TS Technik Pojazdów Samochodowych
Nazwa oddziału

 1TS Technik Pojazdów Samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH