Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1GA Technik Geodeta
Nazwa oddziału

 1GA Technik Geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Zawody

 Technik geodeta

Opis