Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVIII Liceum Ogólnokształcące - 1LA Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
Nazwa oddziału

 1LA Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub biologia lub geografia

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis