Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie - Ic - oddział wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Ic - oddział wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cukiernik

 Drukarz offsetowy

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Fryzjer

 Garbarz skór

 Kaletnik

 Mechanik motocyklowy

 Mechanik precyzyjny

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 Monter systemów rurociągowych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgiczne

 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 Operator obrabiarek skrawających

 Operator procesów introligatorskich

 Optyk-mechanik

 Rolnik

 Tapicer

 Wiertacz

 Zdun

 Zegarmistrz

 Złotnik-jubiler

Opis

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: fryzjer, sprzedawca, elektryk, elektromechanik, ślusarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, kamieniarz, i inne.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.