Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie - Ib TH - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Ib TH - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. 
Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług  noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Takie właśnie wykształcenie chcemy zagwarantować naszym absolwentom. 

W czasie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra o najwyższych kwalifikacjach zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju i za granicą:Włochy, Hiszpania i Niemcy w ramach programu Erasmus+.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    • obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
    • realizacja usług w recepcji.
Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Rozwijający się sektor prywatny stanowi potencjalne miejsce pracy dla absolwentów. Uczniowie kończący technikum hotelarskie znajdują pracę w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju.