Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie - Ia TL - technik logistyk
Nazwa oddziału

 Ia TL - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk to osoba, która odpowiedzialna jest w firmie za kierowanie procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju surowców i produktów. Do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie magazynami, ich zaopatrzeniem oraz dystrybucją towarów. 

Logistyk musi dysponować rozległą wiedzą z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania a także transportu. Niemniej istotny okazuje się szereg umiejętności osobistych: odpowiednia organizacja czasu, zdolność zarządzania sobą oraz innymi osobami, a także towarem, umiejętność planowania i przewidywania, zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Zdobycie wymaganych umiejętności zapewnia nauka ciekawych przedmiotów zawodowych w doskonale wyposażonej pracowni logistycznej, odbywanie praktyk zawodowych i udział w wycieczkach dydaktycznych.

Atutem jest nauka języków obcych zawodowych, co podnosi szanse absolwentów na znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwenci tego kierunku  są profesjonalnie przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistycznych w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych.

Praktyki przewidziane programem nauczania organizowane są przez szkołę w ramach nawiązanej współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami logistycznymi w kraju a także we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.

 Odziały technikum logistycznego objęte są patronatem firmy IMPAKT S.A. - jednej
z czołowych polskich firm zajmujących się dystrybucją w segmencie akcesoriów i podzespołów komputerowych, rozwiązań sieciowych oraz elektroniki użytkowej. 

Podczas kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania następujących kwalifikacji 
w zawodzie:

·       obsługa magazynów

·       organizacja transportu.

Perspektywy zawodowe - logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych
i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy. Logistycy s
ą poszukiwani głównie w handlu, usługach, spedycji i produkcji.