Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - 0 H - SECCION BILLINGUE - WSTĘPNY
Nazwa oddziału

 0 H - SECCION BILLINGUE - WSTĘPNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język hiszpański

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Klasa dla uczniów, którzy do tej pory nie uczyli się języka hiszpańskiego, mająca na celu przygotowanie ich do realizacji programu klasy dwujęzycznej w czteroletnim liceum. Roczna nauka w tej klasie pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich.

Obowiązująca tygodniowa liczba godzin lekcyjnych:

język hiszpański: 18 godz. w podziale na grupy, po 6 godz. z trzema różnymi nauczycielami (w tym jeden nauczyciel jest Hiszpanem)

język polski: 2 godz.

matematyka: 2 godz.

wychowanie fizyczne: 3 godz.

zajęcia z wychowawcą: 1 godz.

Oznacza to, że uczniowie zyskują jeszcze dodatkowe 2 godziny nauki języka polskiego i matematyki w stosunku do innych uczniów liceum.

Warunkiem dodatkowym w rekrutacji do klasy wstępnej jest pozytywne (na minimum 30% możliwych punktów) zaliczenie sprawdzianu predyspozycji językowych.