Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I E - SECCION BILLINGUE
Nazwa oddziału

 I E - SECCION BILLINGUE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia lub biologia lub geografia lub język angielski lub język hiszpański

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. Przeznaczona przede wszystkim dla absolwentów klasy dwujęzycznej SP 47 w ZSO nr 4, ale otwarta także na osoby, które w inny sposób uczyły się wcześniej języka hiszpańskiego i pozytywnie zaliczą sprawdzian kompetencji językowych. Zajęcia objęte są patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce i po ukończeniu nauki istnieje możliwość uzyskania również hiszpańskiego świadectwa dojrzałości, które stanowi niebagatelny atut przy poszukiwaniu pracy. Język hiszpański jest nauczany na poziomie dwujęzycznym, na poziomie rozszerzonym nauczane są: język angielski i drugi przedmiot (może to być: geografia, biologia lub historia). Oprócz standardowych przedmiotów obecnych w programie każdej klasy liceum, uczniowie uczą się literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpanii. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli z Hiszpanii. Są to również te przedmioty, które absolwent musi zdać, jeżeli zamierza uzyskać hiszpańskie świadectwo dojrzałości.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych na poziomie dwujęzycznym:

język hiszpański - 19 godz.,

literatura hiszpańska - 10 godz.,

historia Hiszpanii - 6 godz.,

geografia Hiszpanii - 4 godz.

Liczba godzin przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym:

język angielski - 14 godz.,

drugi przedmiot (geografia, biologia) - 10 godz.,

drugi przedmiot (historia) - 14 godz.