Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I C - MEDICORUM
Nazwa oddziału

 I C - MEDICORUM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

Klasa, w której uczniowie przygotowują się do studiowania kierunków medycznych, przyrodniczych (zarówno na UAM jak i na Uniwersytecie Przyrodniczym), a także części kierunków na Politechnice. W zakresie rozszerzonym nauczane są dwa przedmioty: biologia i chemia. W ich ramach uczniowie nauczą się także planować, przeprowadzać i omawiać eksperymenty biologiczne i doświadczenia chemiczne. Przedmiot uzupełniający fizyka w biologii i medycynie, oparty na autorskim programie nauczania nauczycielki naszego liceum, wskazuje na powiązania międzyprzedmiotowe i pomaga w dobrym przygotowaniu do studiów medycznych. Liczby godzin przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym:

biologia - 14 godz.,

chemia - 14 godz.

Pierwszy język obcy (język angielski), jeżeli istnieje taka potrzeba, jest nauczany na różnych poziomach zaawansowania. Drugi język obcy: jedna grupa - język niemiecki, druga grupa – język hiszpański.