Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I B1 - POLITECHNICUS
Nazwa oddziału

 I B1 - POLITECHNICUS

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka

Opis

Grupa klasy dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i wiążących swoją przyszłość z kierunkami studiów politechnicznych, ale także ekonomicznych oraz związanych z matematyką, fizyką, informatyką i ich zastosowaniami. W zakresie rozszerzonym nauczane są: matematyka, fizyka i informatyka. Posiadane przez szkołę tablety graficzne dają dodatkową możliwość rozwoju informatycznego uczniom mającym zdolności artystyczne. Grupa jest objęta patronatem Wydziału Fizyki UAM.

Liczby godzin przedmioty nauczanych w zakresie rozszerzonym:

matematyka - 21 godz.,

fizyka - 11 godz.,

informatyka 11 godz.

Pierwszy język obcy – język angielski, drugi język obcy  język niemiecki.