Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - 1d2 - oddział matematyczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1d2 - oddział matematyczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

chemia

matematyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Cały oddział jest oddziałem dwujęzycznym (język angielski).

Przedmioty rozszerzone: język angielski (poziom dwujęzyczny), matematyka i chemia do wyboru. Możliwość wyboru informatyki rozszerzonej od klasy 2.

Język angielski jako wiodący na poziomie dwujęzycznym (w wymiarze 6 godz. tyg., nauczany w grupach według poziomów zaawansowania). 

W ramach lekcji języka angielskiego w 2 i 3 klasie uczniowie przygotowują się do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego IELTS uprawniającego do studiowania na zagranicznych uczelniach.

Drugi język do wyboru spośród następujących: język francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i chiński. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia. 

Klasa objęta patronatami:

- Wydział Anglistyki UAM

- Wydział Chemii UAM