Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - 1a - oddział humanistyczny
Nazwa oddziału

 1a - oddział humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język obcy nowożytny

historia

wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi. Cały oddział jest oddziałem dwujęzycznym (język angielski).

Przedmioty rozszerzone: język angielski (poziom dwujęzyczny) i do wyboru od 1 do 3 przedmiotów spośród: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Język angielski jako wiodący na poziomie dwujęzycznym (w wymiarze 6 godz. tyg., nauczany w grupach według poziomów zaawansowania).

W ramach lekcji języka angielskiego w 2 i 3 klasie uczniowie przygotowują się do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego IELTS uprawniającego do studiowania na zagranicznych uczelniach.

Drugi język do wyboru spośród następujących: język francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i chiński.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia.

Klasa objęta patronatami: 

- Wydziału Anglistyki UAM,

- Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

- Wydziału Historycznego UAM,

- Wydziału Prawa i Administracji UAM.