Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - 1BsM Magazynier - logistyk
Nazwa oddziału

 1BsM Magazynier - logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

Magazynier - logistyk

Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych
• zabezpieczenia towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych
• magazynach różnych przedsiębiorstw

Cykl kształcenia wynosi 3 lata.