Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - 1BsDf Drukarz fleksograficzny
Nazwa oddziału

 1BsDf Drukarz fleksograficzny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Zawody

 Drukarz fleksograficzny

Opis

  • Drukarz fleksograficzny

Nauczymy Cię:
• technologii drukowania
• przygotowania form drukowych
• obsługi maszyn i urządzeń drukarskich

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach i zakładach introligatorskich
• firmach prowadzących usługi poligraficzne
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• bibliotekach

Cykl kształcenia wynosi 3 lata.