Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - Piekarz
Nazwa oddziału

 Piekarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Piekarz

Opis

Piekarz wytwarza wyroby piekarskie zgodnie z recepturą, ocenia przydatność surowców, magazynuje surowce, wytwarza wyroby piekarskie z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, ocenia pieczywo, przygotowuje pieczywo do dystrybucji oraz prowadzi dokumentację produkcyjną w zakładach piekarskich. W zawodzie piekarz szczególnie ważna jest zdolność do wykonywania oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, sprawność fizyczna, skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji.

Piekarz potrafi:

 • oceniać jakość surowców piekarskich, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • posługiwać się recepturami piekarskimi;
 • przygotować surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego, mieszanego, specjalnego i dietetycznego;
 • sporządzać ciasta do produkcji wyrobów piekarskich pszennych, żytnich i mieszanych, specjalnych i dietetycznych;
 • dzielić i formować kęsy ciasta na wyroby piekarskie;
 • oceniać stopień rozrostu kęsów ciasta;
 • prowadzić wypiek pieczywa;
 • oceniać jakość wyrobów piekarskich, przygotować wyroby piekarskie do dystrybucji;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów piekarskich;
 • przestrzegać procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich