Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - Kucharz
Nazwa oddziału

 Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Kucharz

Opis

Podstawowymi zadaniami kucharza są produkcja oraz ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie, desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.

Kucharz potrafi:

 • przechowywać żywność w warunkach zapewniających jej trwałość i identyfikować zmiany zachodzące w magazynowanej żywności;
 • dokonać oceny towaroznawczej/organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosowanych w gastronomii, dobierać maszyny, urządzenia i drobny sprzęt stosowany w gastronomii;
 • dobierać surowce, tłuszcze oraz przyprawy roślinne do przygotowania potraw i napojów;
 • planować proces technologiczny sporządzania potraw i napojów zgodnie z recepturami;
 • przygotować i wykończyć potrawy, napoje i desery, stosując różne metody i techniki procesu technologicznego;
 • przestrzegać procedur zarządzania jakością;
 • klasyfikować i określać rolę składników pokarmowych zawartych w żywności;
 • planować i modyfikować jadłospisy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
 • serwować potrawy i napoje, dobierając zastawę stołową, sprzęt i urządzenia.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań