Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - Technik Przetwórstwa Mleczarskiego
Nazwa oddziału

 Technik Przetwórstwa Mleczarskiego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub biologia lub chemia

Zawody

 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Opis

Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich, ich produkcją i magazynowaniem przy użyciu maszyn i urządzeń. w procesie kształcenia zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących.

Technik przetwórstwa mleczarskiego potrafi:

 • dobierać i przygotowywać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów mleczarskich;
 • planować, przygotowywać i prowadzić produkcję wyrobów mleczarskich zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi produkcji wyrobów spożywczych;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia, środki transportu wewnętrznego, aparaturę kontrolno-pomiarową, stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 • monitorować i podejmować działania korygujące w procesie produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zarządzania jakością;
 • posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
 • wykonywać badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
 • planować zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przemysłu mleczarskiego.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich