Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub biologia lub chemia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem związanym z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów;
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym;
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować;
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych;
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen;
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych;
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych