Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - Technik Technologii Żywności
Nazwa oddziału

 Technik Technologii Żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub biologia lub chemia

Zawody

 Technik technologii żywności

Opis

Technik technologii żywności pozna tajniki produkcji artykułów spożywczych, dowie się jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Nauczy się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, a także jak tworzyć dokumentację, dzięki której dany produkt będzie można eksportować do innych krajów.

Technik technologii żywności potrafi:

 • wytwarzać wyroby cukiernicze, piekarski, wędliniarskie;
 • opracowywać receptury żywnościowe;
 • wykorzystać nowoczesne i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności;
 • planować i nadzorować procesy produkcji żywności;
 • prowadzić badania i próby przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych;
 • zastosować język obcy zawodowy;
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
Do wyboru jedna z poniższych kwalifikacji:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
oraz obowiązkowa:
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych