Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - Technik Hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik Hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Ucząc się zawodu technik hotelarstwa nabywa się umiejętności związanych z organizacją, świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług połączonych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Zdobyte umiejętności pozwalają na sprawne ustalenie zestawu oferowanych usług hotelarskich, sposobu ich świadczenia oraz opracowanie polityki handlowej.

Technik hotelarstwa potrafi:

 • klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe oraz usługi hotelarskie;
 • wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych;
 • przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gościa;
 • obsługiwać seminaria/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe;
 • przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
 • dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne, obsługiwać gości w recepcji;
 • rozliczać koszty pobytu gości zgodnie z procedurami w obiekcie świadczącym usługi hotelarski;
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji