Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - 1E1 FILMOWO-TEATRALNA
Nazwa oddziału

 1E1 FILMOWO-TEATRALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia

Opis

KLASA  1 E1    FILMOWO – TEATRALNA

O  JĘZYKI                     I – J.ANGIELSKI

II – J.NIEMIECKI

O  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.POLSKI, HISTORIA

O  UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W PRACACH I PROJEKTACH „DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWO-TEATRALNEGO”

O  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM – INSTYTUTEM FILMU MEDIÓW I SZTUK AUDIOWIZUALNYCH, WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UAM, IPN (wykłady, warsztaty i seminaria)

O  MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

O  PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: KIERUNKI W SZKOŁACH FILMOWYCH I TEATRALNYCH, EUROPEISTYKA, GEODEZJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, KULTUROZNAWSTWO, FILMOZNASTWO I KULTURA MEDIÓW, KOGNIWISTYKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM