Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - 1 B2 EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)
Nazwa oddziału

  1 B2 EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski

Opis

KLASA  1 B2       EKONOMICZNA (klasa akademicka UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO)

O  JĘZYKI                     I – J.ANGIELSKI

II – J.HISZPAŃSKI

O  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA

O  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, WYDZIAŁEM  MATEMATYKI I INFORAMTYKI UAM,  (wykłady, warsztaty i seminaria)

O  MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, GEOGRAFI