Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - 1 B1 POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

  1 B1 POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Opis

KLASA  1 B1       POLITECHNICZNA

O  JĘZYKI                      I – J.ANGIELSKI

II – J.NIEMIECKI

O  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, MATEMATYKA, FIZYKA

O  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM  MATEMATYKI I INFORAMTYKI UAM, WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU (wykłady, warsztaty i seminaria)

O  MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

O  PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: INFORMATYKA, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ASTRONOMIA, REŻYSERIA DŹWIĘKU, FIZYKA MEDYCZNA