Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I rZ - murarz-tynkarz, tapicer i inne zawody budowlane i drzewne
Nazwa oddziału

 I rZ - murarz-tynkarz, tapicer i inne zawody budowlane i drzewne

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Cieśla

 Dekarz

 Murarz-tynkarz

 Tapicer

Opis

MURARZ-TYNKARZ
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie  w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich napraw. Zdobywają także wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz zdobycia wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

---------------------
POZOSTAŁE ZAWODY BUDOWLANE
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce:
język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w takich zawodach jak DEKARZ, BETONIARZ-ZBROJARZ, ZDUN, KOMINIARZ, KAMIENIARZ i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali na wyjazdowych 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

---------------------
INNE ZAWODY DRZEWNE
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zawodzie TAPICERA, CIEŚLI i innych zawodach drzewnych teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali w każdej klasie na 4-tygodniowym kursie zawodowym. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Przyszli tapicerzy w trakcie nauki zawodu zapoznają się z materiałami i półfabrykatami tapicerskimi, oceną ich jakości i przydatności, operacjami szycia ręcznego i maszynowego, wykonywaniem pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich, organizacją prac, racjonalną gospodarką materiałową, wykonywaniem części tapicerowanych wyposażenia środków transportu, sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, zasadami bhp, itd. Szkoła przygotowuje absolwentów do realizacji zadań w zakresie wykonywania prac dekoratorsko-tapicerskich związanych z wyposażeniem wnętrz, naprawą, renowacją i rekonstrukcją części tapicerowanych mebli, pojazdów i różnorodnego sprzętu.
Uczniowie w innych zawodach drzewnych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy, w którym odbywają zajęcia praktyczne.
Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, będą mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy drugiej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.