Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I_TH_5 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 I_TH_5 - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

technik hotelarstwa