Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1E/F PKM biol.-chem. Patronackie Klasy Medyczne
Nazwa oddziału

 1E/F PKM biol.-chem. Patronackie Klasy Medyczne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

Od 2012 r. klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii zostały objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym pozwala rozwijać zainteresowania uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów przyrodniczych. Współpraca i prowadzone zajęcia w ramach PKM skutkują udziałem wielu uczniów w II i III etapie Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Od lat absolwenci klas PKM z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z biologii oraz chemii i otrzymują indeksy na Uniwersytetach Medycznych w Poznaniu i całym kraju. Nabór łączony prowadzony jest jednocześnie do klas 1E PKM i 1F PKM. Rozdzielenie następuje dopiero na etapie przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych. Jako jeden z argumentów jest dodatkowe wskazanie przez kandydata wyboru poziomu nauczania opcjonalnego drugiego języka obcego j. niemieckiego lub j. francuskiego (kontynuacja lub od podstaw)