Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1D EKA gr. 1 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka
Nazwa oddziału

 1D EKA gr. 1 mat.-geo.-językowa Ekononmiczna Klasa Akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub geografia lub matematyka

Opis

Ekonomiczna Klasa Akademicka od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Współpraca z UE ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie przyszłego studenta do podjęcia aktywności w akademickich kołach naukowych. Uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału. Grupa 1 ma nauczany j, angielski w wymiarze 4 h/tydz. (1 i 2 klasa), 5 h/tydz. (3 i 4 klasa) oraz j. rosyjski 2h/tydz. (1-4 klasy)