Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1C FKA mat.-fiz.-inf. Fizyczna Klasa Akademicka
Nazwa oddziału

 1C FKA mat.-fiz.-inf. Fizyczna Klasa Akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka

Opis

Fizyczna Klasa Akademicka została powołana do życia w 2011 roku. Klasie patronuje Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej. Uczniowie FKA uczestniczą w specjalnych wykładach odbywających się w VIII LO oraz na Politechnice. Poza wykładami uczniowie biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i pokazach fizycznych prowadzonych przez pracowników PP. Wśród uczniów klas FKA znajduje się wielu finalistów i laureatów Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej. Klasa FKA jest jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO (pozostałe dwie to klasy IKA i MKA). Od lat absolwenci klas mat.-fi.-inf. z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych: matematyki, fizyki oraz informatyki. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne a nawet prawnicze. Absolwenci studiów technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.