Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1B MKA mat.-fiz.-inf. Matematyczna Klasa Akademicka
Nazwa oddziału

 1B MKA mat.-fiz.-inf. Matematyczna Klasa Akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka

Opis

Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Uczniowie tej klasy mają zmodyfikowany program nauczania matematyki  oraz rozszerzone programy z informatyki i fizyki. Prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, miedzy innymi dodatkowe cotygodniowe zajęcia z pracownikiem WMiI UAM. Klasa MKA jest jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO (pozostałe dwie to klasy IKA i FKA). Od lat absolwenci klas mat.-fi.-inf. z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych: matematyki, fizyki oraz informatyki. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne a nawet prawnicze. Absolwenci studiów technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.