Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 1A IKA mat.-fiz.-inf. Informatyczna Klasa Akademicka
Nazwa oddziału

 1A IKA mat.-fiz.-inf. Informatyczna Klasa Akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka

Opis

Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) działa we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej od 2006 roku i jest kontynuacją wieloletniej tradycji funkcjonowania klas informatycznych w VIII LO. W 1989 roku, powstała pierwsza klasa z autorskim programem nauczania informatyki opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie z klas IKA biorą udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a także w całotygodniowych warsztatach „Tygodnia Informatyki IKA”, które mają charakter konkursu sprawdzającego praktyczne umiejętności programowania. Klasa IKA jest jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO (pozostałe dwie to klasy MKA i FKA). Od lat absolwenci klas mat.-fi.-inf. z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych: matematyki, fizyki oraz informatyki. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne a nawet prawnicze. Absolwenci studiów technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.