Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 1h europejska 22
Nazwa oddziału

 1h europejska 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

geografia

historia

Opis

Jeśli chcesz poznać historię, kulturę i obyczaje państw europejskich, współpracować ze studentami i wolontariuszami z różnych stron świata, uczestniczyć w wymianach międzynarodowych  - ta klasa jest dla Ciebie. Kandydaci wybierający tę klasę powinni dysponować dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i predyspozycjami językowymi. Połączenie w wymiarze rozszerzonym języka angielskiego, historii i geografii daje możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, europejskie studia prawnicze itp. Uczniowie tej klasy są zaproszeni do współpracy w ramach wymian międzyszkolnych z Hanowerem i Bambergiem, mają możliwości uczestniczenia w Projektach Euroweek oraz wyjazdach zagranicznych. Dodatkowym atutem klasy jest realizacja przez trzy lata  przedmiotu dodatkowego – edukacji europejskiej we współpracy z Wydziałem Historii oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Absolwenci tej klasy dobrze orientują się w realiach społeczno – politycznych i gospodarczych Europy, Polski i regionu.